Ekonometrik Programlama

Dersin Eğitmeni:  Veli YILANCI (Sakarya Üniversitesi SBF Ekonometri Bölüm Başkanı )

Ders İçeriği

Gauss’da menülerin tanıtımı Gauss’a veri girişi

Matematiksel ve İstatistiksel Temel Kavramların Gözden Geçirilmesi Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin En Küçük Kareler Yöntemiyle Tahmini

  • Gauss’da En Küçük Kareler Yönteminin Uygulanması

Hipotez Testi, Uyumun İyiliğinin Ölçümü, Modelin Anlamlılığının Testi

  • Gauss Uygulamaları

Varsayımlardan Sapmalar 1. Otokorelasyon

  • Gauss Uygulamaları

Varsayımlardan Sapmalar 2. Değişen Varyans

  • Gauss Uygulamaları

Varsayımlardan Sapmalar 3. Çoklu Doğrusal Bağlantı

  • Gauss Uygulamaları

Gauss ile döngülerin ve koşullu ifadeler

Gauss’un grafik kütüphanesinin tanıtılması

Gauss ile ADF Birim Kök Testi Uygulaması

Gauss ile ADF Birim Kök Testinin Kritik Değerlerinin Simüle Edilmesi

Bir Cevap Yazın