Lisrel İle Yapısal Eşitlik Modellemesi

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ

 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İstatistik Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

 

İÇERİK

Yapısal Eşitlik Modellemesine ilişkin kavramlar hakkında (gizli değişkenler, gözlenen göstergeleri, bir ölçüm model uydurma yapıları arasındaki ilişkileri inceleyerek) temel bir anlayış kazanmak ve LISREL programı kullanarak analizler yapma temel becerisini oluşturmak

 

 • Gözlenen ve Gizil (latent) Değişken Kavramları
 • Varyans, Kovaryans ve Korelasyon Kavramları
 • Faktör Analizinin Temel Yapısı ve Kavramları
 • Faktör Analizinin Tasarımı ( Değişken Seçimi, Ölçüm Düzeyi, Örnek Büyüklüğü vb.)
 • Açıklayıcı Faktör Analizine Genel Bir Bakış
 • SPSS Tanıtımı
 • SPSS Uygulamalı Açıklayıcı Faktör Analizi (Analizin Adımları ve Bulguların Raporlanması)
 • SPSS ile Güvenilirlik Analizi
 • Doğrulayıcı Faktör Analizine Genel Bir Bakış
 • LISREL Programının Tanıtılması
 • LISREL Uygulamalı Doğrulayıcı Faktör Analizi (Analizin Adımları ve Bulguların Raporlanması)
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Mantığı
 • Yapısal Eşit Modellemesinin Varsayımları
 • Yapısal Eşitlik Modelinin Adımları (Model Belirleme, Model Tahmini vb.)
 • Model Uyumunun Değerlendirilmesi
 • Yapısal Eşitlik Model Parametrelerinin Tahmin Edilmesinde Kullanılan Yöntemler
 • LISREL Programı Çıktılarının Değerlendirilmesi ve Yorumlanması
 • Örnek Uygulamalar

 

Eğitim programının süresi 5 gün (30 saat) olup; katılımcıların SPSS ve LISREL yüklü olan bir dizüstü bilgisayar ile katılımları gerekmektedir.

,