Eviews ile Uygulamalı Ekonometri

Dersin Eğitmenleri:

Doç. Dr. Burak GÜRİŞ

(İstanbul Üniversitesi)

Süre: Bu program 5 gün x 6 saat üzerinden planlanmıştır.

Ders İçeriği

Ekonometrik Modellerin Tahmini için Temel Kavramlar

Tamsayım, Örnekleme, Örnek, Tahmin, Tahminci, Tahminci özellikleri

Basit Doğrusal Regresyon Modeli

Tahmini, testi ve yorumlanması

Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli

Tahmini, testi ve yorumlanması

Varsayımlardan Sapmalar

Otokorelasyon, Değişen varyans, Çoklu doğrusal bağlılık, Normallik, testleri ve düzeltmesi

Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri

Tam logaritmik, yarı logaritmik, kuadratik ve ters modeller yorumlanması ve esneklik

Tanımlama Hataları

Ramsey Reset testi, d testi, Hausman testi

Dinamik Modeller

Koyck modeli, Almon modeli

Kukla Değişkenler

Kukla değişken kullanımı, Mevsimsellik

Nitel Tercih Modelleri

Doğrusal olasılık modeli, Logit modeli, Probit modeli

Yapısal Değişiklik

Testler, kukla değişken kullanımı, kukla değişkenler ile kriz modellenmesi

Model Seçimi

Cox testi, J testi, BM testi, PE testi

 

Kullanılacak Program: Eviews

Eviews tarafından yapılamayan testler için hazır kodlar dağıtılacaktır.

Kaynaklar: Selahattin Güriş, Ebru Çağlayan, Burak Güriş(2013), Eviews ile Temel Ekonometri, DER yayınları

Vogelvang, B. (2005). Econometrics: theory and applications with Eviews. Pearson Education.