Doç. Dr. H. Ozan ERUYGUR

Doç. Dr. HAKKI OZAN ERUYGUR

(Gazi Üniversitesi)

KİŞİSEL BİLGİLER VE İLETİŞİM

E-Posta Adresi: eruygur@gmail.com

Web Sayfası: http://www.ozaneruygur.com

DERECELER VE EĞİTİM

Doçentlik (Mikroekonomi) – 2011 (Nisan), Türkiye.

PhD, Doktora (Ekonomi) – 2006, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ankara, Türkiye.

Tez Başlığı : Impact of Policy Changes on Turkish Agriculture: An Optimization Model with Maximum Entropy Formalism.   (Türk Tarımında Politika Değişikliklerinin Etkileri: Maksimum Entropi Yaklaşımı ile Bir Optimizasyon Modeli)
Tez Danışmanı: PROF. DR. EROL H. ÇAKMAK.

MSc, Master (Doğal Kaynaklar Ekonomisi ve İşletmesi) – 2001, CIHEAM-IAM.M; Montpelier, Fransa.

Tez Başlığı: Comparaison de Différentes Politiques de Tarification de l’Eau: Dans la Région de Karapinar en Turquie.   (Değişik Su Fiyatlama Politikalarının Karşılaştırılması: Türkiye’de Karapınar Bölgesi için bir Uygulama)
Tez Danışmanı: PROF. DR. GUILLERMO FLİCHMAN.

MSc, Master (Ekonomi) – 2000, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ankara.

Tez Başlığı: Use of Biophysical Models in Agricultural Economics: CropSyst.
  (Tarım Ekonomisinde Biofizik Modelleme: CropSyst)
Tez Danışmanı: PROF. DR. HALUK KASNAKOĞLU.

BSc, Lisans (Ekonomi) – 1997, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ankara. Lise – 1992, Ankara Anadolu Lisesi – Fransızca (1 yıl Fransızca hazırlık sınıfı), Ankara.

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

 • İktisadi Modelleme ve Matematiksel Programlama (İktisadi Simülasyon Modelleri) o Tarımsal Sektör Modellemesi o Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri o Global Ticaret Modelleri

 Türkiye’nin AB Üyeliğinin Etkileri, Ticaret Serbestleşmeleri ve Gümrük Birliklerinin İktisadi Etkileri, DTÖ Senaryolarının İktisadi Etkileri. o Bio-ekonomik Modeller  Tarımsal- Biofizik-Ekonomik Programlama ve Simülasyonlar

 • Ekonometri o Zaman Serisi Ekonometrisi o Panel Veri Ekonometrisi o Maksimum Entropi Ekonometrisi
 • Ekonomik Büyüme  Tarım ve Gıda Sektörü
 • Bankacılık Sektörü
 • Sağlık Ekonomisi

 

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

2011 (Şubat ) – halen: Öğretim Üyesi (Doçent), Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

2007 (Eylül ) – halen: Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, ODTÜ, İktisat Bölümü

2010 (Kasım) – 2013 (Kasım): Bölüm Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü.

2012– 2013: Raportör, C. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK), T.C. Kalkınma Bakanlığı.

2013(Temmuz-Eylül): Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi, İktisat Bölümü.

2012 (Eylül ) – 2013 (Şubat): Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, Atılım Üniversitesi, İktisat Bölümü.

2008 (Şubat ) 2011 (Şubat): Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent), Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

2007 (Eylül) 2008 (Ocak): Araştırmacı, SCENES Project”, ODTÜ, AB ve ODTÜ tarafından yürütülen Politika Merkezli Araştırma Projesi, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Projesi – EU-FP6.

2006 (30 Kasım) – 2007 (30 Mayıs): Askerlik Hizmeti, Kısa Dönem, Düzce İl Jandarma Komutanlığı.

2005 (Mart) – 2006 (Kasım): Araştırmacı,EU-MED AGPOL Project“, ODTÜ, AB ve ODTÜ tarafından yürütülen Politika Merkezli Araştırma Projesi (AB ve Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Etkileri), Avrupa Birliği 6. Çerçeve Projesi – EU-FP6.

2004 (Temmuz – Eylül): FAO Consultant (Full Time), FAO, İstatistik Bölümü, Roma, İtalya. 1998 (Ocak) – 2005 (Şubat): Araştırma Görevlisi, ODTÜ, İktisat Bölümü, Ankara.

ARAŞTIRMA TECRÜBESİ VE PROJELER

2012 – 2013: Raportör, 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu, T.C.  Kalkınma Bakanlığı, Ankara, Türkiye.  Ayrıntılar için bakınız: http://www.onuncuplan.gov.tr/

2011 (Ocak-Ağustos): Araştırmacı, “Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi Projesi”, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Projesi, Ankara, Türkiye

2010 (Aralık) – 2011 (Eylül): Proje Koordinatörü, “Samsun Tarım Master Planı Geliştirilmesi Projesi (Samsun Tarım Master Planı)”, T.C. Samsun Valiliği, Samsun İl Özel İdaresi Projesi, Proje Yüklenici Firma: DAPA Ltd., Ankara, Türkiye.

2009 – 2013: Araştırmacı, “Akdeniz Partner Ülkelerinde Sürdürülebilir Agro-Besin Sistemleri ve Kırsal Kalkınma (SUSTAINMED) Projesi”, AB 7. Çerçeve Programı Projesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara, Türkiye.  Proje ayrıntıları için bakınız: http://www.europartnersearch.net/agripolicy/fpinfo/fp6fp7projects

2009 – 2013: Araştırmacı, “Ortak Tarım Politikası Bölgeselleştirilmiş Etki- Kırsal Kalkınma Boyutu (CAPRI-RD) Projesi”, AB 7. Çerçeve Programı (EU-FP7) Projesi (2009-2013), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.  Proje ayrıntıları için bakınız: http://www.europartnersearch.net/agripolicy/fpinfo/fp6fp7projects

2007 (Eylül) – 2008 (Ocak): Araştırmacı, “Avrupa Birliği ve Komşu Ülkeleri için Su Senaryoları (SCENES)”, AB 6. Çerçeve Programı (EU-FP6) Projesi, ODTÜ, Ankara, Türkiye.  Proje ayrıntıları için bakınız: http://www.2020horizon.com/SCENESWaterscenariosforEuropeandforNeighbouringStates(SCENES)s14584.html

2005 (Mart) – 2006 (Kasım): Araştırmacı, “AB ve Akdeniz Ülkeleri Arasında Tarımsal Ticaretin Serbestleşmesinin Etkileri (EUMED-AGPOL)” Projesi, AB 6. Çerçeve Programı (EU-FP6) Projesi, ODTÜ, Ankara, Türkiye.  Proje ayrıntıları için bakınız: http://www.europartnersearch.net/agripolicy/fpinfo/fp6fp7projects

2004 (Temmuz-Eylül): Danışman, FAO. İstatistik Bölümü, FAOSTAT2 Projesi, Roma, İtalya.  Proje ayrıntıları için bakınız: http://unstats.un.org/UNSD/class/intercop/expertgroup/2003/ac94 7.pdf

2001 (Eylül-Ekim): Danışman (Junior Consultant), “Baku-Tblisi-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi: Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi”, BP Baku-Tblisi-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi, Kahramanmaras & Adana, Türkiye.  Proje ayrıntıları için bakınız: http://www.btc.com.tr/proje.html

2001: Araştırmacı, Ankara Kırsal Kesiminde Zaman Kullanımı ve Üretim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), ODTÜ BAP Projesi, ODTÜ AFP-2001-04-03-02, Ankara, Türkiye.

KONGRE DÜZENLEME

2015 (Kasım): EY International Congress on Economics II (Ekonomik Yaklaşım dergisi 1. Uluslararası İktisat Kongresi), Kongre Organizasyonu (Yürütme Kurulu Üyesi, 4 Kişilik “Executive Board”), Ankara, Türkiye. o http://www.ekonomikyaklasim.org/eyc2015

2013 (Ekim): EY International Congress on Economics I (Ekonomik Yaklaşım dergisi 1. Uluslararası İktisat Kongresi), Kongre Organizasyonu (Yürütme Kurulu Üyesi, 4 Kişilik “Executive Board”), Ankara, Türkiye. o http://www.ekonomikyaklasim.org/eyc2013

2011 (Aralık): Ekonomik Yaklaşım Dergisi Kongreler Dizisi VII, Türkiye Ekonomisinin Dinamikleri: Politika Arayışları (22-23 Aralık 2011), Kongre Organizasyonu (Yürütme Kurulu Üyesi, 4 Kişilik “Executive Board”), Ankara, Türkiye. o http://www.ekonomikyaklasim.org/eykongre2011

BİLİMSEL YAYINLAR

1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

 • ERUYGUR, O. & ÖZOKCU, S. (2016) Türkiye’de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması, Ekonomik Yaklasim, 27 (101), ss.219-255. doi:10.5455/ey.35944. [Uluslararası indeks EconLit tarafından taranan dergi]
 • ERUYGUR, O., KIYMAZ, T. & KÜÇÜKER, M. C. (2016) Türk Tarımında Rekabet Edebilirlik ve Toplam Faktör Verimliliği, Ekonomik Yaklaşım, 27 (100), ss.237-274. doi:10.5455/ey.35960. [Uluslararası indeks EconLit tarafından taranan dergi]
 • ÇAKMAK, E. H. , DUDU, H., ERUYGUR, O., GER, M., ONURLU, S., & TONGUC, Ö. (2013) “Participatory Fuzzy Cognitive Mapping Analysis to Evaluate the Future of Water in the Seyhan Basin”, Journal of Water and Climate Change, Vol:4, No:2, ss.131-145. doi:10.2166/wcc.2013.029. [SCI Expanded, 2012 Impact Factor: 1.00]
 • ÇAKMAK, E. H., ve ERUYGUR, H. O., (2008), “Food, Rural, Agricultural and Fisheries Policies in Turkey”, Options Méditerranéennes, Série B, Numéro B 61, ss. 165-206.

2. ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

 • YILDIRIM, J., ÖCAL, N., ERUYGUR, H. O., & YILMAZ, E., (2011) “Türk Sağlık Sektöründe Performansa Dayalı Ödeme Sisteminin Matematiksel Modellemesi”, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 19, ss.52-55.
 • ERUYGUR, H. O. (2008), “Tarımda AB Ortak Dış Tarifesi ve Türkiye: Üçüncü Ülkelere Dış Ticaret Etkileri”, İktisat İşletme ve Finans, Sayı:265 (Nisan), ss.17-33.
 • ERUYGUR, H. O., ve ÇAKMAK, E.H., (2007), “AB Üyeliğinin Türk Tarımına Etkileri”, İktisat İşletme ve Finans, Sayı:259 (Ekim), ss.5-17.
 • ERUYGUR, H. O., ÖZÇELİK, E., ve TAYMAZ, E., (2004), “Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslararası Rekabet”, İktisat İşletme ve Finans, Sayı:217 (Nisan), ss.5-23.

3. KİTAP BÖLÜMLERİ

 • ERUYGUR, H. O., ÖZELİK, E., ve TAYMAZ, E., (2007), Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri, Bölüm 2: Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslararası Rekabet, TEPAV Yayınları, Ankara.
 • ERUYGUR, H. O., ve ÇAKMAK, E. H., (2006), Causes and Impacts of Agricultural Structures: Chapter 14, Analysis of EU membership of Turkey on Turkish agriculture: A Sector Model Approach with Maximum Entropy, Edit. Stefan Mann, Nova Science Publishers, Inc., New York, ABD.[1]
 • ÇAKMAK, E. H., ve ERUYGUR, H. O., (2006), Agriculture, Fishery, Food and Sustainable Rural Development in the Mediterranean Region: Chapter 6, Cereals and Related Policies in Turkey, Direc. Hervieu Bertrand, CIHEAM Publishing, Paris, France.

4. KİTAP

 • NARİN, M., TOKATLIOĞLU, İ., ÖZTÜRK, F., ÇERMİKLİ, H. VE ERUYGUR, O. (2015) İleri Mikroiktisat, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • COŞKUN, N., ARDOR, H. N., ÇERMİKLİ, H., ERUYGUR, H. O., ÖZTÜRK, F., TOKATLIOĞLU, İ., vd. (2012) Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yayını, Yayın No:280, İstanbul, Türkiye. Internet Erişim Adresi:

http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Yayinlar/Dokumanlar/rekabetKitap.pdf

5. KONFERANS BİLDİRİLERİ

 • ERUYGUR, H. O., ve ÇAĞATAY, S., (2013). Impacts of Agricultural Trade Liberalization Between the EU and Mediterranean Partner Countries. Avrupa Tarım Ekonomisi Derneği (European Association of Agricultural Economics, EAAE)’nin düzenlediği “133rd EAAE Seminar: Developing Integrated and Reliable Modeling Tools for Agricultural and Environmental Policy Analysis” isimli seminerde sunulan makale, Hanya-Girit, Yunanistan, 15-16 Haziran.
 • ERUYGUR, H. O. (2011). Bir Rekabetçilik Göstergesi Olarak Yeterlilik Oranları. Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi VII, Türkiye Ekonomisinin Dinamikleri: Politika Arayışları isimli kongrede sunulan bildiri, Ankara, Türkiye, 22-23 Aralık.
 • ÇAKMAK, E. H., DUDU, H., ERUYGUR, H. O., GER, M., ONURLU, S., ve TONGUÇ, O., (2010). Visions for the Future of Water in Seyhan Basin, Turkey: A Backcasting Application. International Congress on Environmental Modelling and Software: Modelling for Environment’s Sake kongresinde sunulan makale, Ottawa, Ontario, Kanada, 5-8 Temmuz.
 • DUDU, H., ve ERUYGUR, H. O., (2009). Bank Efficiency and the Market Structure: An Analysis for Turkey. EconAnadolu 2009 Uluslararası Konferansında sunulan makale, Eskişehir, Türkiye, 17-19 Haziran.
 • YILDIRIM, J., ÖCAL, N., ERUYGUR, H. O., YILMAZ, E. ve GÜLER, H., (2009). Türk Sağlık Sektöründe Performansa Dayalı Ödeme Sisteminin Matematiksel Modellemesi. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nde sunulan makale, Antalya, Türkiye, 19-21 Mart.
 • ERUYGUR, H. O., ve ÇAKMAK, E. H., (2008). EU Integration of Turkey: Implications for Turkish Agriculture. Avrupa Tarım Ekonomisi Derneği’nin (EAAE) 12. Konferansı’nda sunulan bildiri, Gent, Belçika, 26-29 Ağustos.
 • ÇAKMAK, E. H., ve ERUYGUR, H. O., (2007). Impact of the Increase in Irrigated Land on Turkish Agriculture: A Sector Model Approach. The Third International Capacity Building Program on Participatory Irrigation Management (INPIM , DSI ve World Bank Institute) Konferansında sunulan makale, Gümüldür, İzmir, Türkiye, 21-30 Ekim.
 • ERDİL, E., ERUYGUR, H. O., KASNAKOGLU, Z. ve ERUYGUR, A., (2007). Time Use in Rural Areas: A Case Study in Turkey. International Statistical Institute (ISI) 56th Session’da sunulan makale, Lizbon, Portekiz, 22-29 Ağustos.
 • ERUYGUR, H. O., ve ÇAKMAK, E. H., (2006). Impacts of Turkey’s EU membership on Turkish Agriculture: A Sector Model Analysis. Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı (International Conference on Economics of Turkish Economic Association, ICE-TEA)’nda sunulan makale, Sheraton, Ankara, Türkiye, 11-13 Eylül.
 • ÇORAKCI, A., ve ERUYGUR, H. O., (2006). The Role of Agricultural Sector in the Turkish Economy: A VAR Approach. Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı (International Conference on Economics of Turkish Economic Association, ICE-TEA)’nda sunulan makale, Sheraton, Ankara, Türkiye, 11-13 Eylül.
 • ERUYGUR, H. O., ve ÇAKMAK, E. H., (2006). Potential Effects of EU Membership on Agricultural Production and Trade in Turkey. Avrupa Tarım Ekonomisi Derneği (European Association of Agricultural Economics, EAAE)’nin düzenlediği “Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspectives” isimli seminerde sunulan makale, Hanya-Girit, Yunanistan, 29 Haziran-2 Temmuz.
 • ERUYGUR, H. O., ve ÇAKMAK, E. H., (2006). Analysis of EU Membership of Turkey on Turkish Agriculture: A Sector Model Approach with Maximum Entropy. Avrupa Tarım Ekonomisi Derneği (European Association of Agricultural Economics, EAAE)’nin düzenlediği 96. seminerde sunulan makale, Taenikon, İsviçre, 10-11 Ocak.
 • ERUYGUR, H. O., ve ÇAKMAK, E. H., (2005). Turkey’s Imports of Agricultural Products and EU: An Empirical Assessment of Membership. “The Channels of European Integration” Konferansında sunulan makale, Varşova, Polonya, 7-8 Ekim.
 • ERUYGUR, H. O. (2005). The Impact of EU Membership on Agriculture in Turkey. “European PhD Workshop on Economics and Social Sciences Research in Food, Agriculture, Environment and Development” isimli Doktora Öğrencileri Çalıştay toplantısında sunulan makale, Wageningen, Hollanda, 22-23 Eylül.
 • ERUYGUR, H. O. (2005). Testing Armington Trade Model: An Empirical Analysis For Turkey. Yaşar Üniversitesi Birinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Konferansı’nda (First International Conference on Business, Economics and Management) sunulan makale, İzmir, 16-19 Haziran.
 • ERUYGUR, H. O., ve ÇAKMAK, E. H., (2005). Trade Implications of Extending Turkey-EU Customs Union to Agricultural Products. “Middle East and North African Economies: Past Perspectives and Future Challenges” Konferansında sunulan makale, Brüksel, 2-4 Haziran.
 • ERUYGUR, H. O. (2005). Generalized Maximum Entropy (GME) Estimator: Formulation and A Monte Carlo Study. VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu’nda sunulan makale, İstanbul, 26-27 Mayıs.

6. TARTIŞMA METİNLERİ (Working Papers)

 • ERDİL, E., ERUYGUR, H. O., ve KASNAKOGLU, Z., (2006), “Time Use in Rural Areas”, Working Paper No. ERC 06-02, ERC (Economic Research Center), ODTÜ.
 • ERUYGUR, H. O., (2003), “The Skill Biased Technological Change in Turkish Manufacturing Industries”, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 12460.

7. RAPORLAR

 • ERUYGUR, H. O. (2012) “Impacts of Agrıcultural Trade Liberalization Between EU and Mediterranean Partner Countries”, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “Akdeniz Partner

Ülkelerinde Sürdürülebilir Agro-Besin Sistemleri ve Kırsal Kalkınma (SUSTAINMED)” Projesi Raporu, http://www.ozaneruygur.com/PAPER_R4.pdf

 • ÇAKMAK, E. H., Dudu, H., ERUYGUR, H. O., & ALDAN, M. C., (2011) “Improving National and Regional Time Series Database for Turkey”, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “Ortak Tarım Politikası Bölgesel Etki-Kırsal Kalkınma Boyutu (CAPRI-RD)” Projesi, Rapor

2.3.3 (Deliverable 2.3.3), http://www.ilr.unibonn.de/agpo/rsrch/caprird/docs/d2.3.3.pdf

 • ÇAKMAK, E. H., DUDU, H., ERUYGUR, H. O., TONGUÇ, Ö., & ALDAN, M. C., (2010) “Regional and National Data Sources Available for Turkey”, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “Ortak Tarım Politikası Bölgesel Etki-Kırsal Kalkınma Boyutu (CAPRI-RD)” Projesi, Rapor

2.3.2 (Deliverable 2.3.2), http://www.ilr.unibonn.de/agpo/rsrch/caprird/docs/d2.3.2.pdf

 • ÇAKMAK, E., DUDU, H., ERUYGUR, O. H., & TONGUÇ, Ö. (2010) “Third Versions of Storylines (Enriched with Backcasting and Short Term Policy Options) at the Regional and Pilot Area levels:

Seyhan Pilot Area, Turkey”, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “Avrupa Birliği ve Komşu Ülkeleri için Su Senaryoları (SCENES)” Projesi Raporu (Deliverable DIA2.4/Annex6), http://www.rbmtoolbox.net/scenes/index.php

 • ÇAKMAK, E. H., DUDU, H., ERUYGUR, O. H., TONGUÇ, Ö., (2009), “Enriched Sets of Drivers, Storylines and Conceptual Models at the Regional and Pilot Area levels: Seyhan Pilot Area Turkey”, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “Avrupa Birliği ve Komşu Ülkeleri için Su Senaryoları (SCENES)” Projesi Raporu, http://www.rbmnet/scenes/index.php

 

 • ÇAKMAK E. H., ve ERUYGUR, H. O., (2006) “Impacts of EU integration on Turkish Agriculture”, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “AB ve Akdeniz Ülkeleri Arasında Tarımsal Ticaretin Serbestleşmesinin Etkileri (EUMED-AGPOL)” Projesi 22. Raporu (Deliverable 22), http://eumediamm.fr/html/publications/prj_report/d22.pdf

 

 • ÇAKMAK E. H., ERUYGUR, H. O., ve Dudu, H., (2006) “Turkish Production and Export Potential for

Fruits, Vegetables, Olive Oil, and Processed Foods An Expert Panel Analysis”, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “AB ve Akdeniz Ülkeleri Arasında Tarımsal Ticaretin Serbestleşmesinin Etkileri (EUMED-AGPOL)” Projesi 17. Raporu (Deliverable 17), http://eumedagpol.iamm.fr/html/publications/prj_report/d17.pdf VERİLEN DERSLER Doktora (Gazi Üniversitesi)

 • Hesaplanabilir Genel Denge Modellemesi
 • İleri Mikroiktisat [Genel Denge ve Refah Ekonomisi bölümü]
 • Kalkınma Okumaları

Yüksek Lisans (Gazi Üniversitesi)

 • Ekonometri
 • Büyüme Teorileri
 • Genel Denge ve İleri Büyüme Teorileri
 • Matematiksel İktisat I
 • Matematiksel İktisat II

Lisans (Gazi Üniversitesi)

 • Mikroekonomi (IKTI 299)
 • İktisada Giriş I (IKTI 101)
 • İktisada Giriş II (IKTI 102)
 • İktisadi Araştırma Teknikleri (IKTI 104)
 • Tarım Ekonomisi (IKTI 311)
 • Kalkınma İktisadı ve Politikası (IKTI405)
 • Makro Ekonomide Uygulama Yöntemleri (IKTI419)

Lisans (ODTÜ)

 • Introduction to Econometrics II (ECON 302)
 • Introduction to Econometrics I (ECON 301)
 • Statistics for Economists II (ECON 206)
 • Statistics for Economists I (ECON 205)
 • Introduction to Research Methods II (ECON 106)
 • Principles of Economics II (ECON 212)
 • Principles of Economics I (ECON 211)
 • Principles of Economics (ECON 210)

Lisans (Atılım Üniversitesi)

 • Econometrics I (ECON 301)
 • Ekonometri I (ECON 301T)

Lisans (Başkent Üniversitesi)

 • Mathematics for Economists (ECON 245)

ÇALIŞTAY KATILIMLARI

 • 2007 (22-26 Ekim)Scenario Development: Understanding and Applying Multi-scale and Participatory Concepts and Tools, The C.T. de Wit Graduate School, Wageningen Üniversitesi, Wageningen, Hollanda.
 • 2005 (5-16 Aralık) – Joint EEE-CEEPA First Training of Trainers Workshop [Computable General Equilibrium (CGE) Modeling], the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, İtalya.
 • 2005 (5-16 Aralık) – 1st Teaching Workshop on Environmental Economics for the Middle East and North Africa, the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, İtalya.
 • 2005 (28-30 Kasım)3rd CAPRI – Training Session 2005 (CAPRI-Dynaspat Project of EU), Bonn Üniversitesi, Agricultural Policy, Market Research, and Economic Sociology Enstitüsü, Bonn, Almanya.
 • 2005 (27 Ekim) – AGRI.MED Meeting for 2006 Annual Report, CIHEAM, Paris, Fransa.
 • 2005 (9-12 Mayıs) – EU-MED AGPOL (Impacts of Agricultural Trade Liberalization between the EU and Mediterranean Countries) Annual Meeting, İstanbul, Türkiye.
 • 2001 (Eylül) – BTC Petrol Boru Hattı Projesi: Çevresel ve Sosyal Etkiler Değerlendirme Çalıştayı, Ankara, Türkiye.
 • 1999 (11-12 Ekim) – Decision Support Tools and Models for Agricultural Resource Management, ODTÜ, CIHEAM/IAM.M (Fransa) ve Avrupa Birliği Komisyonu (DG I) tarafından ortak düzenlenen Çalıştay, Ankara, Türkiye.

EDİTÖRLÜK

 • 2012 – 2016 Mart: Yardımcı Editör/Editörlük, Ekonomik Yaklaşım
 • 2007 – 2009: Editör Danışmanı, İktisat İşletme ve Finans dergisi

HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER

 • Economic Modelling o Elsevier tarafından 1984’den beri iki ayda bir yayınlanan ve SSCI’de yeralan derginin editörleri Stephen G. Hall ve Peter H. Pauly’dir. Derginin 2012 yılı Etki Faktörü (Impact Factor) 0.557 gibi oldukça yüksek bir değerdir. Bu dergiye 2 defa hakemlik yapılmıştır.

http://www.journals.elsevier.com/economicmodelling

 • Climate and Development (SSCI’de)
 • ODTÜ Gelişme Dergisi (METU Studies in Development)
 • İktisat İşletme ve Finans dergisi
 • Ekonomik Yaklaşım
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
 • Ege Akademik Bakış
 • Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

DERNEK VE KURUM ÜYELİKLERİ 2013 Ağustos – halen Ekonomik Yaklaşım Derneği, Kurucu Üyesi 2013 (Aralık)-2014 (Şubat) Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Yönetim Kurulu Üyesi VERİLEN EĞİTİMLER, GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞTAYLAR VE PANELİSTLİKLER

 • Jean Monnet Burs Programı Hakemliği – Nisan 2014
 • Atılım Üniversitesi SAEL Eğitimleri – 2013-2014
 • Stata ile Temel Ekonometri (Ocak 2013, Mart 2013)
 • Stata ile Zaman Serisi Uygulamaları (Haziran 2013, Aralık 2013)
 • Stata ile Panel Veri Uygulamaları (Aralık 2013)
 • Kalkınma Bakanlığı Stata-Ekonometri Programı (Şubat-Mart 2014)
 • Temel İstatistik
 • Temel Ekonometri
 • Zaman Serisi Analizi  İleri Zaman Serisi Analizi  Panel Veri Analizi
 • İleri Panel Veri Analizi
 • Stata ile İleri Panel Veri Uygulamaları (Mart 2014)
 • Kalkınma Bakanlığı Stata-Ekonometri Programı (Nisan 2014)
  • Zaman Serisi Analizi
  • İleri Zaman Serisi Analizi  Panel Veri Analizi
  • İleri Panel Veri Analizi
 • TÜBİTAK Paneli (Panelist) – 2012

o 2012 yılı 1. döneminde TÜBİTAK Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu’na (SOBAG) sunulan projeleri değerlendirmek üzere 18/06/2012 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda düzenlenen ‘2012-1-İKTİSAT 2’ isimli panelde panelistlik. DAVETLİ SEMİNER

 • “Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısı” konulu seminer sunuşu, Atılım Üniversitesi, İktisat Bölümü, 06 Nisan, 2012.
 • “A Note on Generalized Maximum Entropy (GME) Estimator” konulu seminer sunuşu, ODTÜ İktisat Bölümü, 10 Nisan, 2006.
 • “AB Üyeliğinin Türk Tarımına Etkileri” konulu seminer sunuşu, ODTÜ İktisat Bölümü, 03 Aralık, 2007.

AKADEMİK YAZILIM BİLGİSİ

 • GAMS
 • Stata
 • R
 • E-Views
 • Gretl
 • Microfit
 • Shazam
 • Gauss
 • WinRats
 • Matlab
 • Mapple
 • CropSyst
 • GiveWin (PcGive, OxPack-DPD)
 • SPSS
 • Lindo
 • Lingo

INTERNET YAZILIM BİLGİSİ VE HAZIRLANAN WEB SAYFALARI HTML dili ve Javascript Uygulamaları, Web Sayfası Tasarımı.