Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi

Dersin Eğitmeni:

Doç. Dr. Burak GÜRİŞ

(İstanbul Üniversitesi)

Dersin İçeriği: (Güncelleniyor)

 

Doğrusal Olmama Testleri

 • McLeod-Li (1983)
 • Keenan (1985)
 • Tsay (1986)
 • Brock, Dechert ve Scheinkman (1987)
 • Harvey ve Leybourne (2007)
 • Harvey, Leybourne ve Xiao (2008)

Ortalamada Doğrusal Olmayan Modeller

Rejim Değişim Modelleri

 • SETAR model
 • STAR Model
 • MTAR Model

Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri

 • Enders ve Granger(1998)
 • Caner ve Hansen(2001)
 • Kapetanious, Shin ve Snell(2003)
 • Sollis(2009)
 • Kruse(2011)
 • Chong, Hinich, Liew ve Lim(2008)

Çok Rejimli Birim Kök Testleri

 • Kapetanios ve Shin (2006)
 • Bec, Ben Salem ve Carrasco (2004)

Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Testleri

 • Enders ve Siklos(2001)
 • Hansen ve Seo(2002)
 • Seo(2006)
 • Kapetanios, Shin ve Snell (2003)

Eşik Değerli Hata Düzeltme Modelleri

Çok Rejimli Hata Düzeltme Modelleri