Panel Veri Analizi

Dersin Eğitmenleri:
 Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Dersin İçeriği
  • Veri Tipleri
  • Havuzlanmış Veri
  • Panel Veriye Giriş
  • Stata’da Panel Veri
  • Sabit Etkiler Tahmincisi
  • Rassal Etkiler Tahmincisi
  • Hausman Test
  • Panel Veride Değişen Varyans
  • Panel Veride Otokorelasyon
  • Yatay-Kesit Bağımlılığı