Zaman Serisi ve Panel Veri Analizinde Güncel Teknikler

Dersin Eğitmeni:

Doç. Dr. Veli YILANCI

Sakarya Üniversitesi SBF Ekonometri Bölüm Başkanı 

Dersin İçeriği 

Bu modülde, zaman serisi analizi ve panel veri analizinde özellikle son 10 yıllık süreçte literatüre kazandırılan doğrusal ve doğrusal olmayan tekniklerin uygulamalarla ile gösterilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu modülün son gününde, uluslar arası eser yayın üretmek için çeşitli önerilerin sunulacağı bir sunum da yapılacaktır.

Eğitimin İçeriği

ADL Threshold Eşbütünleşme Testi

Kesirli Frekanslı Fourier Birim Kök Testi

RALS Birim Kök Testleri (RALS ADF, RALS LM)

RALS Eşbütünleşme Testleri (RALS EG)

Fourier Durağanlık Testi (Fourier KPSS)

Fourier ADF Birim Kök Testi (Enders ve Lee (2012)

Fourier Eşbütünleşme Testi

Doğrusal Modellere Dayalı Fourier Birim Kök Testi; Fourier ADF (Christopoulos ve León-Ledesma (2010)

Doğrusal Olmayan Modellere Dayalı Fourier Birim Kök Testi; Fourier KSS

1,2 ve 3 kırılmalı kesirli (fractional) birim kök testi ve uygun kırılma sayısının seçimi

Kırılmalı – Fourier Panel Durağanlık Testi

Granger & Yoon Saklı Eşbütünleşme Testi

Hatemi-J & Irandoust Saklı Eşbütünleşme Testi

Hatemi-J Panel Saklı Eşbütünleşme Testi

Hacker-Hatemi -J Simetrik Nedensellik Testi

Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi

Asimetrik etki tepki fonksiyonları

Zamanla Değişen Simetrik Nedensellik Testi

Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Testi

Frekans Nedensellik Testi

Panel Frekans Nedensellik Testi

Asimetrik Frekans Nedensellik Testi

Lee ve Lee (2014) Güçlü Engle-Granger Eşbütünleşme Testi

Doğrusal Olmayan ARDL Eşbütünleşme Testi

Panel KSS Birim Kök Testi

Panel Eşikli Birim Kök Testi

Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi

Panel Asimetrik Nedensellik Testi

Zamanla Değişen Panel Nedensellik Testi

Bir Cevap Yazın